Sitemap | Zoeken | Contact |
Albino Luciani > Proces tot Zaligverklaring


Diocesane fase in Zaligverklaring van paus Johannes-Paulus I afgerond


Dinsdag 26 september 2006

 

ROME (Kerknet/Apic/Ctb) – De diocesane fase in het proces voor de zaligverklaring van paus Joannes Paulus I, die overleed op 28 september 1978, zou moeten afgerond zijn tegen medio november a.s. Straks, op 28 september 2006, zal het 28 jaar geleden zijn dat de ‘glimlachende paus’ onverwacht overleed na een pontificaat van slechts 33 dagen.

 

De diocesane fase in het zaligverklaringproces van paus Joannes Paulus I ging van start op 23 november 2003 in het Noord-Italiaanse Belluno, het bisdom waar Albino Luciani in 1912 werd geboren. Normaliter dient dat proces te worden uitgevoerd op de plaats waar de zalige of heilige in spe is gestorven, in casu dus Rome. Maar omwille van praktische redenen heeft Mgr. Savio, de erebisschop van Belluno-Feltre, van de Heilige Stoel toestemming gekregen om het proces in zijn bisdom te openen.

 

Volgens vicepostulator Mgr. Giorgio Lise, rechter bij de kerkelijke rechtbank van het bisdom Belluno, zou de diocesane fase afgesloten kunnen worden ter gelegenheid van het St.-Maartensfeest (11 november), de patroon van het bisdom. Tijdens drie jaar onderzoek zijn 170 getuigen gehoord. De verzamelde documentatie zal vervolgens overgedragen worden aan de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Het onderzoek daar kan tot tien jaar in beslag nemen. Mgr. Lise heeft overigens al gewezen op de aanwezigheid van een mirakel dat toegeschreven wordt aan de tussenkomst van de overleden paus en dat de afhandeling van het dossier aanzienlijk zou kunnen bespoedigen.

 

Om de verjaardag van het overlijden van paus Joannes Paulus I te herdenken, hebben de gelovigen van zijn bisdom beslist naar Rome te trekken voor een eucharistieviering op 28 september a.s. in de St.-Pietersbasiliek, waarin de huidige bisschop van Belluno-Feltre, Mgr. Andrich, zal voorgaan. Aan de vooravond ervan nemen ze deel aan de wekelijkse audiëntie van paus Benedictus XVI.

 

Kardinaal Albino Luciani werd op 26 augustus 1978 als opvolger van paus Paulus VI verkozen. Waarnemers hadden toen een lang en zwaar conclaaf voorspeld, maar na de vierde stemronde hadden de kieskardinalen de patriarch van Venetië, afkomstig van het platteland en van heel bescheiden komaf, tot paus verkozen. Hij koos voor de dubbelnaam Joannes Paulus als eerbetoon aan zijn voorgangers Johannes XXIII en Paulus VI.

 

33 dagen

In de avond van 28 september 1978 overleed paus Joannes Paulus I aan een infarct. Hij was 65 jaar en was amper 33 dagen paus. Zo goed als onmiddellijk trok een niet-aflatende stroom geruchten zich op gang. Een van de hardnekkige geruchten was dat de paus zou zijn vergiftigd, een hypothese die onmiddellijk met klem door het Vaticaan werd tegengesproken. Tot vandaag blijft zijn dood voor velen een mysterie.

 

De figuur van Joannes Paulus I zorgde meteen na zijn pausverkiezing voor groot enthousiasme, dat ook na zijn dood verrassend genoeg stand bleef houden. Een spiritueel en cultureel centrum, dat ‘Papa Luciani werd gedoopt, werd opgericht. Het wordt geanimeerd door twee priesters en drie zusters van de congregatie van de kleine zusters van de Heilige Familie. Het ziet als zijn opdracht “alle mensen te verzamelen die houden van de vaderlijke figuur van Johannes Paulus I en die in zijn levend voorbeeld Gods boodschap voor de mens proberen te ontdekken”.

 

Twee 20ste-eeuwse pausen zijn ondertussen ‘tot de eer van het altaar verheven’. Het zijn heilige Pius X (1903-1914) en de zalige Johannes XXIII (1958-1963). Het proces voor de zaligverklaring van ‘oorlogspaus’ Pius XII (1939-1958) is voorlopig stilgelegd omwille van politieke redenen. Dat van Paulus VI (1963-1978) wordt momenteel door de Congregatie voor de Heiligverklaringen behandeld. Het proces voor paus Joannes Paulus II, die op 2 april 2005 overleed, werd uitzonderlijk al in juni van datzelfde jaar geopend.