Sitemap | Search | Contact |
Albino Luciani > Proces tot Zaligverklaring


Paus Johannes-Paulus I op weg naar Zaligverklaring


Dinsdag 25 november 2003

 

BRUSSEL (KerkNet/RadVat) - Albino Luciani, die bekend werd als paus Johannes Paulus I, is op weg naar de zaligverklaring. Afgelopen weekend werd in het Noord-Italiaanse Belluno het proces voor de zaligverklaring officieel opgestart. Albino Luciani, die daarvoor patriarch was van Venetië, was nauwelijks 33 dagen paus - maar hij wist tijdens die periode de sympathie te winnen van vriend en tegenstander.

 

De bisschop van Belluno, Vincenzo Savio, verwijst als argument voor de zaligverklaring naar het pauselijke schrijven‚ Novo Millennio Ineunte’, waarin Joannes Paulus II spreekt over gewone, maar geen buitengewone heiligheid: „Die beschrijving is zeer toepasselijk voor paus Luciani: hij viel niet speciaal op, heeft geen grote instellingen opgericht, was geen man van wonderen of grote werken. Hij beleefde het leven van een gewone christen, die dat als jonge man, priester, bisschop en later paus allemaal erg rustig beleefde. Luciani beleefde vooral het gebod van de deemoed, die hij ook als levensmotto gekozen had.“ Concreet deed hij dat volgens de bisschop door Christus aanwezig te stellen.

 

In totaal werden er ruim 300.000 handtekeningen ingezameld voor het opstarten van het proces voor de zaligverklaring. De Italiaanse kerkelijke overheid opende daarop in augustus vorig jaar het vooronderzoek voor de zaligverklaring. Dat leverde inmiddels voldoende gegevens over het leven en werk van Albino Luciani op, zodat nu ook de officiële procedure tot zaligverklaring kan opgestart worden.

 

Albino Luciani, die in 1912 in het noorden van Italië werd geboren, volgde op 26 augustus 1978 paus Paulus VI op. Hij was toen 65 jaar oud. Dankzij zijn humor en zijn spontaneďteit kreeg hij al snel de bijnaam ‘de lachende paus’. Luciani koos na zijn verkiezing de naam Johannes Paulus I, maar overleed slechts 33 dagen later aan een hartaanval. Daarmee was hij een van de kortst levende pausen uit de geschiedenis van de katholieke Kerk.